Chính sách

Chào mừng các bạn ghé thăm website lika.vn

LIKA chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website này đến người sử dụng. Mọi thông tin mô tả, hình ảnh và toàn bộ nội dung sản phẩm được đăng tải đều tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về quy trình vui lòng tham khảo các chính sách bán hàng của LIKa